col·laboracions

col·laboracions_

Universidad de Navarra - CIMA

Universidad de Navarra - CIMA

Acord de col·laboració entre la Universidad de Navarra i Multiópticas per investigar la prevenció de la ceguesa.

Multiópticas ha signat un acord de col·laboració amb la Universidad de Navarra per investigar les malalties retinianes prevalents, amb un focus especial en la DMAE i l’alta miopia, causes principals de la ceguesa a nivell mundial. L’objectiu del projecte de recerca és avançar en el coneixement d’aquestes malalties i com es poden prevenir i tractar.