12. ITZULTZEAK ETA EZETAPENAK.

Utziezpen-eskubidea

Arrazoiren batengatik pozik ez bazaude, indarrean dagoen araudiaren arabera produktua entregatzen den egunetik aurrera 14 egutegi-egun dituzu itzultzeko. (Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onesten duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 68-79.artikuluen arabera). Hala ere, MULTIÓPTICAS, S.C.L. konpainiak epe hori borondatez luzatzen du, kontsumitzaileek 30 egutegi-egunetan zehar nahi izanez gero utziezpen-eskubidea erabili dezaten. Erosketarekin lotutako utziezpen-eskubidea egikaritu ahal izateko, itzulitako produktu guztiak egoera bikainean eta bilgarri originalean gordeta egon behar dira, bestela, ondasunak merkatu-balioa galduko luke.

Artikulu pertsonalizatuak, hala nola lente graduatuak, etab., bezeroaren utziezpen-eskubidetik guztiz baztertuta daudela ezagutzera ematen dizugu.

Utziezpen-eskubidea egikaritzeko, gurekin harremanetan jarri zaitezke behean agertzen den “Erosketen ezeztapena” saileko kontaktu-datuen bidez. Halaber, nahi izanez gero utziezpen-eskubidea egikaritu dezakezu honako inprimaki honen bidez:

Norentzat (Hornitzailearen izena): ……………………………………………………………………………………….

Bezeroaren edo bezeroen izena:………………………………………………………………….

Eskaera-zenbakia: ……………………………………………….

Eskaeraren jasotzearen data: 20….ko ……………………ren ……….a

Jasotze-helbidea:……………………………………………………………………………………………………

Bezeroaren telefonoa:………………………Bezeroaren posta elektronikoa (hautazkoa):…………………

Posta-kodea: …………………….., Herria:………………………………………………………., Probintzia:……………………

 

…………………………………………….-en, 20….ko ……………………ren ……….a:

 

Sinadura (bakarrik paperez aurkezten bada):

 

Diru-itzultzea
Diru-itzultzea eskaeran atzera egin nahi zenuen adierazten duen komunikazioa egin denetik 14 egutegi-egunetan egingo da. Hala ere, ez da dirua itzuliko artikuluak jasotzen ditugunera arte, ezta erabiltzaileak artikuluen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua aldatzeko maneiurik egin ez duela egiaztatzen dugunera arte ere.

Ordainketa banku-txartelaren bidez egin bazen, dirua txartel berara itzuliko da.

Erosketen ezeztapena.

Erabiltzaileak erosketa prozesua nahi duenean ezeztatu dezake, baldin eta erosketa erabat prozesatu ez bada. Bezeroak egindako ezeztapena bermatzeko, MULTIÓPTICAS, S.C.L. taldearekin berehala harremanetan jartzea gomendatzen dugu, bai atencioncliente@multiopticas.com helbidera posta elektroniko bat bidaliz bai 900343536 zenbakira deituz.