12. DEVOLUCIONS I CANCELACIONS.

Dret de desistiment

Si per algun motiu no quedeu satisfets amb la vostra comanda us informem que segons la normativa vigent teniu un termini de 14 dies naturals, a comptar des de la data de lliurament del producte, per retornar-lo. (Segons l’art.68-79 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries). No obstant això, MULTIÓPTICAS, S.C.L. amplia de forma voluntària el termini i permet l’exercici del dret de desistiment per part dels nostres consumidors per a un termini de 30 dies naturals. Perquè pugueu exercir el vostre dret de desistiment de la compra, tots els productes retornats han d’estar en perfectes condicions i amb l’embalatge inicial, en cas contrari, el bé podrà patir una depreciació.

Us informem que queden estrictament exclosos del dret de desistiment de compra per part del client tots articles personalitzats com ara lents graduades, etc.

Per exercir el vostre dret de desistiment podeu dirigir-vos a nosaltres mitjançant les dades de contacte que apareixen a l’apartat de sota “Cancel·lació de compres”. Així mateix, si així ho volguéssiu, podeu exercir el dret de desistiment mitjançant el formulari següent:

Atenció a (Nom proveïdor): ……………………………………………………………………………………….

Nom del client o clients:………………………………………………………………….

Núm. de comanda: ……………………………………………….

Data recepció de la comanda:  …………………… de ………. de 20….

Adreça de recollida:……………………………………………………………………………………………………

Tel. del client: Correu del client (opcional):…………………

CP: …………………….., Localitat:………………………………………………………., Província:……………………

 

A ……………………………………………., el ………………. de ……………………..de 20…..:

 

Firma (només si es presenta en paper):

 

Reemborsament
El termini de reemborsament és de 14 dies naturals a partir de la comunicació de desistiment, encara que no s’efectuarà fins que s’hagin rebut els articles i s’hagi comprovat que l’usuari no ha fet una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, característiques i funcionament dels articles.

Si es va efectuar el pagament a través de Targeta Bancària, el reemborsament es farà a la mateixa targeta.

Cancel·lació de compres.

L’usuari pot cancel·lar el procés de compra sempre que aquest procés no hagi estat processat en la seva totalitat. Per tal d’assegurar per part del client la cancel·lació, és aconsellable posar-se immediatament en contacte amb MULTIÓPTICAS, S.C.L. mitjançant correu electrònic a atencioncliente@multiopticas.com o per telèfon, al900343536.