AVÍS LEGAL

 En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem:

1. Objecte.

www.multiopticas.com és un domini a internet de titularitat de MULTIÓPTICAS, S.C.L., amb domicili social en Avda. de los Reyes, s/n P.I. La Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid) i CIF F28465193. L’empresa consta inscrita al Registre General de Cooperatives de Madrid al tom IV, foli 364, assentament núm. 11. A efectes d’aquest document el telèfon de contacte és 918 357 302 i el correu electrònic contacte és atencioncliente@multiopticas.com

Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de dades i privacitat i Política d’ús de galetes. En el cas que certs serveis continguts o eines oferts a través d’aquest “Portal” requerissin l’aplicació de condicions particulars, aquestes condicions es posaran a disposició de l’usuari.

D’altra banda, MULTIÓPTICAS, S.C.L. adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les condicions d’utilització poden modificar-se sense notificació prèvia.

2. Condicions d’ús.

L’usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitarà dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin proporcionar-se al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que faci.

S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. MULTIÓPTICAS, S.C.L. no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals, per tant l’usuari s’obliga a fer-ne un ús lícit i honrat i d’acord amb aquestes Condicions Generals d’Ús, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant del titular del domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses, entre altres i a títol enunciatiu i no limitador:

  • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se d’aquesta manipulació o alteració per tercers.
  • Realitzar qualsevol acte que pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el portal i els serveis i impedir l’ús i utilització normals per part dels usuaris.
  • Introduir i/o fer servir programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la naturalesa que pugui causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini.
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la imatge pròpia, la protecció de dades al secret en les comunicacions i a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Amagar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que de disposi de l’autorització del titular del domini o estigui autoritzat legalment.
  • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les claus d’accés.

MULTIÓPTICAS, S.C.L. no respon dels enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que MULTIÓPTICAS, S.C.L. n’aprovi o accepti els continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per MULTIÓPTICAS, S.C.L. ni les cobreix aquesta Política de privacitat. Si accediu a altres pàgines web utilitzant els enllaços proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la vostra informació personal. Assegureu-vos que esteu conforme amb les polítiques de privacitat d’aquestes pàgines web de tercers abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar de l’ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni se li podran exigir responsabilitats per la interrupció del servei, funcionament inadequat o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari.

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Protecció de dades i ús de galetes

Podeu consultar aquí la nostra Política sobre protecció de dades i Política d’us de galetes.

4. Legislació aplicable

Aquestes Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.