visió en els nens

visió en els nens_

Si observes que el nen té certs comportaments o manies quan ha de distingir una mica de lluny o de prop, és possible que tingui un problema d’agudesa visual. Estar atents a aquests senyals és fonamental tant per als pares com per als educadors. En la fase d’aprenentatge i molt especialment quan els nens comencen amb la lectura i l’escriptura, els seus avenços es poden veure molt penalitzats pels problemes de visió.

Alguns d’aquests hàbits ens poden indicar que el teu fill no hi veu correctament:

  • S’acosta molt al text. Quan el nen té dificultats per veure-hi de prop, s’acosta massa el llibre o el paper per poder llegir i distingir-ne l’escriptura.
  • Adopta posicions estranyes amb el cap de forma mantinguda. Es tracta d'hàbits posturals que es fan de manera inconscient per provar d’enfocar millor les imatges.
  • No té bon criteri a l’hora de triar els colors. Si observem que quan pinta o acoloreix les seves combinacions cromàtiques són poc encertades, potser estiguem davant un problema de daltonisme.
  • Deixa de parar atenció. Les dificultats visuals poden fer que el nen perdi l’interès per la lectura, els jocs o les explicacions perquè es cansa.
  • S’acosta molt a la pantalla de l’ordinador. Pot ser a causa de problemes visuals a mitja o curta distància
  • Adquireix postures viciades a l’hora d’escriure. Aquests mals hàbits posturals poden indicar falta d’agudesa visual i s’adopten de manera habitual i inconscient per intentar enfocar i veure millor.